Projectmanagement KPI's: voorbeeld projectrapportage in Power BI
Augustus 2020

Succesvol projectmanagement: welke financiële KPI’s zijn belangrijk?

Realtime financiële informatie is één van de kritische succesfactoren om projecten succesvol af te ronden. MasterSheet zet de belangrijkste financiële projectmanagement KPI’s voor u op een rij.

Bij veel bedrijven ontbreekt het dagelijks inzicht. Gegevens zijn onvolledig, niet juist of niet tijdig beschikbaar. Projectcontrol is niet eenvoudig en vraagt om een goede samenwerking tussen projectteam en -administratie. Samenwerking om ervoor te zorgen dat uren en facturen tijdig, juist en volledig worden geboekt.

Financiële projectmanagement KPI’s:

Voorafgaand aan project (voorcalculatie of budget)
  1. begroting opbrengsten, kosten en resultaat
  2. begroting kasstroom
Tijdens en na project (prognose & realisatie)
  1. werkelijke opbrengsten, kosten, resultaat en kasstroom.
  2. prognose resterende opbrengsten, kosten, resultaat en kasstroom
  3. vergelijking werkelijk / prognose met budget

Hiernaast een voorbeeld van een projectrapportage in Microsoft Power BI. De 4 slides tonen 4 meetmomenten (vooraf, na 4 maanden, 7 maanden en na afronding) gedurende een willekeurig project. BI-software maakt het mogelijk om iedere dag het beeld te actualiseren. Daarbij biedt business intelligence software de optie om direct binnen de rapportage zelf tot analyse over te gaan. Afwijkingen tussen begroting, prognose en realisatie (= werkelijk) kunnen op deze eenvoudig en snel worden geanalyseerd. Ook als data onjuist of onvolledig is verwerkt wordt dit gelijk zichtbaar. Het projectteam kan direct overgaan tot actie. Hiervoor hoef je dus niet terug naar het ERP systeem en kennis van het ERP systeem is niet nodig.

Wat kan MasterSheet voor u doen?

MasterSheet.nl realiseert resultaat door inzicht in data. Wij helpen bedrijven de eigen prestaties (beter) te meten en tijdig trends te signaleren. Kennis en inzicht waarmee sneller en beter besluiten kunnen worden genomen.Wij ondersteunen bij het vertalen van strategische doelstellingen naar prestatieindicatoren: voor het gehele bedrijf, afdelingen en/of individuele medewerkers. Wij implementeren business intelligence software (onder andere Microsoft Power BI, Qlik en Tableau) om de prestaties realtime te meten. Wij helpen met het verbeteren van uw data en wij trainen medewerkers om zelf met data en rapportages aan de slag te gaan.Niets vinden wij zo mooi als een medewerker die als eigen ondernemer met zijn eigen prestaties aan de slag gaat.

Klik hier voor rapportage in PDF
MasterSheet is opgericht door Robert Laan, voormalig CFO bij diverse ondernemingen in het MKB. MasterSheet richt zich op ondernemers en managers die groei realiseren, willen realiseren of nog worstelen met de vraag hoe zij de weg omhoog kunnen vinden. Wij helpen ondernemers, managers en organisaties om vanuit een bestaande strategie kritische succesfactoren te definiëren, meetbare KPI’s op te stellen, normen en targets te bepalen, trends te signaleren en data te ontsluiten zodat dagelijks de stand van zaken bekend is én tijd besteed kan worden aan analyse en verbetering (in plaats van verzamelen en rapportage). Kernwoorden voor MasterSheet zijn: KPI Strategie, kritische Succesfactoren, Balanced Scorecard, prestatie indicatoren, Business Intelligence oplossingen, BI, Big data, dashboard, management rapportage, data science, Power BI, Qlikview & Qliksense en Tableau. 

BI Software, KPI’s handel en logistiekKPI’s HR, Business Intelligence MKBKPI’s projectorganisatiesBI consultantBI consultant GelderlandBI consultant OverijsselKPI’s HRBI consultant Power BIBI consultant QlikBusiness IntelligenceKPI strategie, Dashboard & rapportage.