Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, kpi, performance management, business intelligence, Qlik, PowerBI, Tableau
Oktober 2020

Goed slapen in turbulente tijden: maak je organisatie meetbaar

Veel ondernemers maken zich op dit moment zorgen. Hoe gaat het laatste kwartaal van 2020 eruit zien? Blijven er wel voldoende orders binnenkomen? Betalen mijn klanten mij straks nog wel? Kunnen leveranciers nog leveren? Blijft de NOW-regeling in stand zodat ik het salaris van mijn personeel kan blijven betalen? Of moet ik nu al iets doen om de storm straks te kunnen weerstaan?

Vragen waarop je als ondernemer zelf het antwoord niet kunt geven. Waar ondernemers echter wel antwoord op kunnen geven:

  • Waar sta ik nu met mijn bedrijf en verwacht ik over 3 maanden te staan op basis van hetgeen ik nu weet?
  • Welke acties neem ik als een bepaald scenario zich voordoet waardoor mijn verwachting niet wordt waargemaakt?
  • Wat is de impact op mijn bedrijf als ik tot actie overga?

Om goed antwoord te kunnen geven is het essentieel dat je inzicht hebt in de haarvaten van je bedrijf. Gevoel is onvoldoende. Maak je organisatie meetbaar en maak op basis daarvan een plan. Dit draagt bij aan een goede nachtrust.

En….. een goed meetbare organisatie zal voor diegene die een financieringsbehoefte hebben ook bijdragen aan het verkrijgen van deze financiering…

Meer kengetallen nodig om zelf aan het roer te blijven staan

Van oudsher sturen veel ondernemers op orderintake, omzet en bankstand. In tijden dat het goed gaat zijn dat vrij goede indicatoren als graadmeter voor (korte termijn) financieel succes. Als de orderintake immers goed is, komt de omzet vanzelf. En als de omzet (en marge) goed is zal het saldo op de bank ook wel stijgen.

In tijden waarin de politiek kan besluiten dat markten op slot gaan, klanten plotseling wegvallen, medewerkers 2 weken in quarantaine gaan, de exportmogelijkheden beperkt worden en/of leveranciers niet meer leveren volstaan deze high level indicatoren niet meer. Meer inzicht in de kengetallen van de eigen organisatie zijn noodzakelijk om zelf snel te kunnen schakelen en de best afgewogen beslissingen te kunnen nemen.

Meten is weten: er is meer kennis aanwezig dan u op voorhand denkt

Grijp deze periode aan om alle facetten van je bedrijf te (laten) meten. Meten is immers weten. Weten waar het bedrijf stond toen het nog goed ging, waar het staat nu het spannend is en wat je moet doen als het erom gaat.

“Weten” is kennis die nodig is om dalende trends tijdig te signaleren, scenario’s uit te werken en de juiste beslissingen te maken.

Kennis over de prestaties van het verkoopteam zodat je er zeker van bent dat zij alles eruit halen wat erin zit. Kennis over de productiviteit van de medewerkers zodat zij op de meeste efficiënte en slimste wijze hun werk kunnen doen. Kennis over de leverperformance aan klanten zodat je zeker weet dat zij tevreden blijven. Kennis over de betalingstermijn van klanten zodat je snel kunt inspelen op klanten die het (tijdelijk) moeilijk hebben.

Wat kan MasterSheet voor u doen?

MasterSheet.nl realiseert resultaat door inzicht in data. Wij helpen bedrijven de eigen prestaties (beter) te meten en tijdig trends te signaleren. Kennis en inzicht waarmee sneller en beter besluiten kunnen worden genomen.

Wij ondersteunen bij het vertalen van strategische doelstellingen naar prestatieindicatoren: voor het gehele bedrijf, afdelingen en/of individuele medewerkers. Wij implementeren business intelligence software (onder andere Microsoft Power BI, Qlik en Tableau) om de prestaties realtime te meten. Wij helpen met het verbeteren van uw data en wij trainen medewerkers om zelf met data en rapportages aan de slag te gaan.

Niets vinden wij zo mooi als een medewerker die als eigen ondernemer met zijn eigen prestaties aan de slag gaat.

Wil je rustig blijven slapen? Maak je organisatie dan meetbaar.
MasterSheet is opgericht door Robert Laan, voormalig CFO bij diverse ondernemingen in het MKB. MasterSheet richt zich op ondernemers en managers die groei realiseren, willen realiseren of nog worstelen met de vraag hoe zij de weg omhoog kunnen vinden. Wij helpen ondernemers, managers en organisaties om vanuit een bestaande strategie kritische succesfactoren te definiëren, meetbare KPI’s op te stellen, normen en targets te bepalen, trends te signaleren en data te ontsluiten zodat dagelijks de stand van zaken bekend is én tijd besteed kan worden aan analyse en verbetering (in plaats van verzamelen en rapportage). Kernwoorden voor MasterSheet zijn: KPI Strategie, kritische Succesfactoren, Balanced Scorecard, prestatie indicatoren, Business Intelligence oplossingen, BI, Big data, dashboard, management rapportage, data science, Power BI, Qlikview & Qliksense en Tableau. 

BI Software, KPI’s handel en logistiekKPI’s HR, Business Intelligence MKBKPI’s projectorganisatiesBI consultantBI consultant GelderlandBI consultant OverijsselKPI’s HRBI consultant Power BIBI consultant QlikBusiness IntelligenceKPI strategie, Dashboard & rapportage.