“WAT JE MEET, KUN JE MANAGEN”

(POWER BI SPECIALISTEN MET FINANCIËLE ACHTERGROND)

RESULTAAT DOOR INZICHT IN DATA

Dagelijks levert u een topprestatie om uw klanten tevreden te houden en uw organisatie te verbeteren. U doet er alles aan om concurrenten voor te blijven. 

Om deze topprestatie te leveren spant u zich continu in om uw organisatie te verbeteren. U bepaalt (strategische) doelen en investeert in innovatie. U verbetert uw dienstverlening en stopt veel tijd in uw mensen.

Gebruik van en inzicht in data om het effect van deze inspanningen te meten is essentieel om die topprestatie vol te kunnen houden

MS POWER BI MAAKT HET MOGELIJK

Stuurinformatie, rapportages en dashboards, opgemaakt in MS Power BI, bieden u realtime inzicht. Inzicht in de prestaties van en verbetermogelijkheden binnen uw bedrijf, afdelingen en medewerkers. 

Wij helpen u de belangrijkste prestatie indicatoren (KPI’s) te bepalen. Uw organisatie gaat meer datagedreven werken. U heeft meer focus om doelen te realiseren, betere besluiten te nemen en efficiënter te werken. 

U boekt meer rendement en realiseert een betere dienstverlening voor uw klanten.

Team of financial people discussing a business analytics (BA) or intelligence (BI) dashboard on the computer screen showing sales and operations data statistics and key performance indicators (KPI)

Onze resultaatbeloftes aan u:

 • Betere besluitvorming

 • Efficiënter en slimmer werken

 • Hogere klanttevredenheid

 • Verhoging eigenaarschap en betrokkenheid 

 • Meer datagedreven werken

 • Sneller handelen bij incidenten

 • Verbetering financieel resultaat

Dienstverlening

Dashboard & rapportage

 • Inventariseren van de wensen inclusief het bepalen van de belangrijkste prestatie indicatoren (KPI’s).
 • Opzetten van gebruik- & licentiestructuur. Inrichten van data-beveiliging.
 • Ontwikkelen van gebruikersvriendelijke best-practice templates in huisstijl klant
 • Bouwen van dashboard en rapportage in Power BI (op verzoek ook Qlik of Tableau)
 • Opzetten van koppelingen met ERP, datawarehouse & andere applicaties.

Advies

 • Opstellen data analytics & business intelligence visie & strategie voor MKB
 • Advies over inrichting van o.a. sales analytics, marketing analytics, operational analytics, supply chain analytics, financial analytics en HR analytics. 
 • Uitvoeren van projectmanagement in business intelligence projecten
 • Adhoc support van Power BI key- users
 • Interim rol als business (intelligence) controller en data-analist voor MKB

Training & workshop

 • Training van key-users in het zelf kunnen maken van dashboards en rapportages in Power BI (of Qlik)
 • Training van eindgebruikers in het gebruik van dashboards en rapportages
 • Begeleiden van management bij het opstellen van prestatie indicatoren en het maken van dashboards & rapportages
 • Geven van workshops gericht op datacultuur, datakwaliteit en het schoonmaken van data

Datacultuur, -analyse & -beheer

 • Vergroten data-bewustzijn en creëren van datagedreven organisatie
 • Verbeteren van de datastructuur en -kwaliteit
 • Data gebruiken voor scenarioanalyse en prognose
 • Opzetten datamanagement & – architectuur (inclusief beveiliging van data)
 • Opzetten en inrichten van datawarehouse voor MKB- organisaties

Onze aanpak

1. PLAN VAN AANPAK: Met elkaar bepalen wij de doelen, doelgroep, projectteam, doorlooptijd, uit te voeren acties en bijbehorende kosten.  

2. UITVOERING: Wij voeren het plan van aanpak uit. Periodiek bespreken wij met jou de voortgang. Waar nodig passen wij doelen en acties aan.   

3. OPLEVERING: Oplevering vindt plaats zodra acties zijn uitgevoerd. Bij grotere projecten werken wij met deelopleveringen.

4. OVERDRACHT: Onze kennis dragen wij graag over aan u en uw collega’s door het geven trainingen en/of workshops.

 5. EVALUATIE: Door te evalueren kunnen wij leren en ons verbeteren en u nog beter van dienst zijn.

Accounting team discussing financial report data with chart on computer screen in office, consulting people reviewing corporate strategy and business analytics metrics

Praktijkvoorbeelden

Branche: Installatie

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: inzet van monteurs zoveel mogelijk (declarabel) bij en voor klant. Door dagelijks inzicht kan tijdig worden bijgestuurd in projecten, bij klanten, in reistijd en bij medewerkers.

Output: dagelijks inzicht in de productiviteit van een team monteurs  in Nederland en België. Drill-down mogelijkheid voor monteurs en leidinggevende op regelniveau. Dagelijks inzicht in kwaliteit invoer uren van monteurs (inclusief zelf-controle).

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Branche: Bouw

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: continu inzicht in de offertestroom leidt tot meer zekerheid over het wel / niet krijgen van voldoende orders in de nabije toekomst. 

Output: dagelijkse inzicht in het aantal offertes, de offerteportefeuille, scoringskans en percentages, laatste status & meeste kansrijke offertes. Inzicht per klant, accountmanager en productlijn.

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Branche: Automotive

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: vervangen van financiële maandrapportage in Excel door Power BI leidt tot substantiële vermindering werklast en verkleind de kans op fouten binnen financiële administratie en verbetering presentatie van financiële cijfers richting management.

Output: financiële rapportage van verlies & winstrekening, balans, marge, werkkapitaal en KPI’s in Power BI inclusief vergelijkende cijfers (lopend jaar versus vorig jaar en lopend jaar versus budget).

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Branche: Zakelijke dienstverlening

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: dagelijks inzicht in de uren- en omzetprognose leidt tot optimalisatie van de inzet van adviseurs. Prognose geeft tevens signaal af aan adviseurs en management om bij leegloop in actie te komen en tijdig acquisitie op te starten.   

Output: dagelijks inzicht voor management en medewerkers in de geplande en ongeplande declarabele uren van adviseurs voor de komende 26 weken.

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Business analytics dashboard technology on computer and smartphone screen with key performance indicator (KPI) about financial operations statistics and return on investment, office worker

Waarom MasterSheet?

DOELGERICHT: De doelstellingen, budgetten, KPI’s en succesfactoren van uw bedrijf, afdeling of medewerkers zijn voor ons uitgangspunt van vertrek

BUSINESSPARTNER: Wij voeren niet alleen uit, maar adviseren uw organisatie ook over de beste aanpak op basis van onze best practices

UITVOERING: Wij adviseren niet alleen, maar nemen ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering

SELF SERVICE & TRAINING: Wij streven naar een situatie waarbij wij onze kennis overdragen en u ons niet meer nodig heeft

KENNIS: Onze brede kennis over bedrijfsvoering in het MKB delen wij graag met onze klanten

KOSTEN-EFFICIËNT: Opnieuw het wiel uitvinden is zonde. Wij bouwen graag verder op het bestaande tegen een tarief dat past in het MKB.

Contactgegevens

Contact kunt u opnemen met ons via het antwoordformulier, via mail of met Robert Laan op onderstaand telefoonnummer

Tel: 06 83 57 14 91

Email: robert@mastersheet.nl

Aanvullende gegevens MasterSheet

LinkedIN: MasterSheet bedrijfspagina

KvK-nummer: 78099889

Adres: Romaterweg 7, 7391 TW Twello

Een moment geduld aub.

MasterSheet is opgericht door Robert Laan, voormalig CFO bij diverse ondernemingen in het MKB. MasterSheet richt zich op ondernemers en managers die groei realiseren, willen realiseren of nog worstelen met de vraag hoe zij de weg omhoog kunnen vinden. Wij helpen ondernemers, managers en organisaties om vanuit een bestaande strategie kritische succesfactoren te definiëren, meetbare KPI’s op te stellen, normen en targets te bepalen, trends te signaleren en data te ontsluiten zodat dagelijks de stand van zaken bekend is én tijd besteed kan worden aan analyse en verbetering (in plaats van verzamelen en rapportage). 

Kernwoorden voor MasterSheet zijn: KPI Strategie, Kritische Succesfactoren, Balanced Scorecard, Business Intelligence oplossingen, BI, BI consultant, BI Software, Big Data, Power BI consultantPower BI TrainingKPI dashboard, KPI rapportage, Power BI voorbeeldenKPI voorbeelden, Power BI DashboardSales KPI’s, Stuurinformatie, Managementrapportage, Data Science, BI Consultant Power BI, Business Intelligence consultant, Cursus Power BI, Power BI freelance consultantPower BI adviseur, prestatie indicatoren, supply chain analytics, KPI’s marketing, ZZP Power BIBI Consultant Qlikview & Qliksense en BI Consultant Tableau. Onze Power BI Specialist koppelt daarnaast met verschillende software pakketten waaronder Exact Online, King, Microsoft Dynamics, VISMA, Twinfield, Accountview, AFASSnelStart, Office365 (o.a. sharepoint), SQL server, Google Adwords, en Google Analytics. Enkele anders interessante links vindt u hier.

Social Media: FacebookFacebook bedrijfspagina, PinterestPinterest bedrijfspagina, InstagramInstagram bedrijfspagina