• MasterSheet

    Resultaat door Inzicht in Data & Prestaties

KPI – DASHBOARD – RAPPORTAGE

Voor  lezers die meer informatie willen hebben over het hoe en waarom van KPI’s (kritische prestatie indicatoren), business intelligence en big data hebben wij op deze webpagina aanvullende informatie verzameld. Wij denken met deze informatie ook meer inzicht te kunnen geven in de (internationale) ontwikkelingen op dit vlak. De informatie is vrij op het web beschikbaar en voor iedereen toegankelijk.

De informatie kan gebruikt worden voor ontwikkelingsdoeleinden of als achtergrondinformatie dienen om collega’s de betekenis van termen toe te lichten of argumenten te hebben om business intelligence software of het werken met KPI’s binnen het eigen bedrijf te introduceren. MasterSheet heeft zoveel mogelijk gezocht naar informatie uit onafhankelijke bronnen.

Mocht u een keer met ons willen sparren, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Internationaal onderzoek naar Business Intelligence-software

Onderzoeksbureau Gartner doet jaarlijks onderzoek naar business intelligence software. Gartner geeft de pakketten een kwalificatie op basis van visie en uitvoering. In het overzicht staan naast een aantal BI software pakketten die niet of nauwelijks in Nederland worden verkocht ook de Nederlandse marktleiders Microsoft PowerBI, Tableau en Qlik (Qlikview & Qliksense). MasterSheet biedt haar klanten ondersteuning in deze 3 business intelligence software pakketten. Wilt u meer informatie over het ontwikkelen van rapportage en dashboards via deze 3 pakketten, neemt u dan contact met ons op.

Foto_Gartner_MagicQuadrant

Business Intelligence Blog van Better Buys

Better Buys helpt organisaties al meer dan 20 jaar met het maken van beslissingen over de aanschaf van software (ook andere software dan BI Software). Better Buys is semi-onafhankelijk mede doordat zij wel worden betaald voor een match die zij maken tussen leverancier en klant. Het blog is vooral interessant omdat het veel informatie bevat over Business Intelligence Software en de mogelijkheden van de verschillende software pakketten. In het oriëntatie proces om te komen tot het beste pakket erg handig. Ook MasterSheet helpt u graag om een goede afweging te maken.

KPI Maturity model

Veel organisaties beginnen klein met een aantal prestatie-indicatoren (KPI’s) waarmee zij de eigen onderneming sturen. Het groter worden van de organisatie, het krijgen van meer afdelingen, medewerkers en leidinggevende zorgt er veelal voor dat het aantal KPI’s stijgt. Met de extra mogelijkheden om data in systemen voor iedereen toegankelijk te maken en prestaties te meten via deze data wordt deze stijging verder doorgezet. De kwaliteit neemt, mede door het gebruik van business intelligence software gelijkertijd ook toe. In onderstaande artikel wordt een KPI Maturity model voor groeiende organisaties geschetst. MasterSheet praat graag met u hierover verder…

 Waarom prestatie indicatoren (KPI’s) – 5 redenen

Het is voor medewerkers en management niet altijd duidelijk waarom het nuttig is om prestatie indicatoren (KPI’s) te gebruiken om de eigen bedrijfsvoering te meten en monitoren. “Het gaat toch goed”, “Wij weten heel goed wat er speelt” en “Door de praten met mij medewerkers weet ik wel hoe ik ervoor sta” zijn regelmatig gehoorde argumenten waarom ondernemers er niet zelf mee starten. Zeker het laatste argument is wat ons betreft een goede reden. Praten met je eigen medewerkers blijft het belangrijkste wat er is. In een snel groeiende onderneming lukt dat echter niet altijd meer. KPI’s in combinatie met heldere dashboards en rapportages kunnen ondernemers helpen het bedrijf succesvol te blijven sturen. Hier onder een mooi artikel waarin nog eens benadrukt wordt waarom KPI’s belangrijk zijn voor uw organisatie.

MasterSheet is opgericht door Robert Laan, voormalig CFO bij diverse ondernemingen in het MKB. MasterSheet richt zich op ondernemers en managers die groei realiseren, willen realiseren of nog worstelen met de vraag hoe zij de weg omhoog kunnen vinden. Wij helpen ondernemers, managers en organisaties om vanuit een bestaande strategie kritische succesfactoren te definiëren, meetbare KPI’s op te stellen, normen en targets te bepalen, trends te signaleren en data te ontsluiten zodat dagelijks de stand van zaken bekend is én tijd besteed kan worden aan analyse en verbetering (in plaats van verzamelen en rapportage). Kernwoorden voor MasterSheet zijn: KPI Strategie, kritische Succesfactoren, Balanced Scorecard, prestatie indicatoren, Business Intelligence oplossingen, BI, BI consultant Big data, dashboard, management rapportage, data science, Consultant Power BI, Qlikview & Qliksense en Tableau.