• MasterSheet

  Resultaat door Inzicht in Data & Prestaties

Business Intelligence – BI Consultant Gelderland

U houdt uw klanten tevreden, verbetert uw interne processen en wilt een aantrekkelijke werkgever om de concurrentie succesvol voor te blijven. Om deze topprestatie te leveren spant u zich continu in om uw organisatie te verbeteren. U bepaalt  (strategische) doelen, investeert in innovatie en verbetering van de dienstverlening en stopt veel tijd in de ontwikkeling van medewerkers. Inzicht in data om het effect van deze inspanningen te meten is essentieel om die topprestatie vol te kunnen houden.

Realtime inzicht leidt tot betere prestaties, besluitvorming en meer betrokkenheid    

Onze BI Consultant biedt u realtime inzicht in de prestaties van uw bedrijf, afdelingen en medewerkers. Wij helpen met het definiëren van succesfactoren en meten van de belangrijke prestatie indicatoren (KPI’s). Hierdoor heeft u dagelijks inzicht in de laatste stand van zaken. Inzicht waardoor u in uw organisatie meer betrokkenheid creëert, focus aanbrengt om uw doelen te realiseren, betere besluiten neemt en efficiënter werkt. U boekt een beter rendement  en realiseert een betere dienstverlening aan uw klanten in Gelderland.

 • Hoe helpen wij u?

  Dashboards, KPI's & (big) datamanagement als middelen om doelen te realiseren

Het resultaat van onze samenwerking is dat u op ieder moment inzicht heeft in de prestaties van uw bedrijf, een proces, een afdeling of een medewerker. U bent daarmee in staat  snel en weloverwogen beslissingen te nemen. Waar nodig stuurt u bij of  reageert u op een incident. Vanzelfsprekend kunt u de rapportages ook gebruiken om successen te vieren. Om te bepalen of onze dienstverlening voor u daadwerkelijk meerwaarde heeft maken wij samen met u een (gratis) business case ‘KPI’s en dashboards voor uw organisatie’.

Start: Business case ‘KPI’s en Dashboards voor uw organisatie’
Samen onderzoeken wij of het voor uw organisatie meerwaarde heeft om prestaties te meten en wat de bijdrage hiervan kan zijn voor u, uw management en uw medewerkers. Wij sparren daarbij graag over de succesfactoren en KPI’s van uw organisatie, afdeling of medewerkers. Wij laten u zien hoe andere organisaties dashboards en rapportages gebruiken om zichzelf te verbeteren. Kunnen wij de meerwaarde niet aantonen, houdt het traject daar op. U maakt dan geen kosten.

Vervolg: Van (big) data naar realtime dashboards & rapportage

Wij gaan nu samen met u aan de slag om dashboards en rapportages te bouwen op basis van de (big) data die binnen uw organisatie aanwezig is. Om ervoor te zorgen dat uw organisatie (in Gelderland) onze oplossing goed en vaak gebruikt betrekken wij uw organisatie actief bij de ontwikkeling. Onze ervaring is dat dit leidt tot meer eigenaarschap over en betrokkenheid bij de geleverde prestaties binnen uw organisatie. Medewerkers zullen zelf met ideeën komen om rapportages te verbeteren en meer prestaties te meten.

1. PLAN VAN AANPAK

Met elkaar bepalen wij de doelen, de doelgroep, KPI’s, de normen & targets, de frequentie van rapporteren, het distributiekanaal (o.a. laptop, smartphone, mail) en de wijze waarop u het prettigst inzichten getoond krijgt. Als u al rapportages en dashboards heeft, kunnen wij hierop verder bouwen.

2. VERZAMELEN VAN DATA & KOPPELEN VAN DATA

In stap 2 maken wij inzichtelijk welke data benodigd is en hoe en waar deze binnen uw bedrijf voorhanden is (o.a. ERP, CRM, WMS, HR, Excel). Wij verbinden uw software met onze BI software. Afhankelijk van het doel en hetgeen u mogelijk al heeft werken wij met Power BI, Qlik of Tableau.

3. BOUWEN VAN DASHBOARDS & RAPPORTAGES

Vervolgens bouwen wij de dashboard(s) & rapportage(s). Hierbij werken wij graag samen met de eindgebruikers. Niet alleen om onze oplossingen te testen maar ook om de meest prettige wijze van presenteren te bepalen.

5. TRAINING VAN MEDEWERKERS

Daarna trainen wij gebruikers om de dashboards en rapportages effectief te gebruiken. Gebruikers leren om dashboards en rapportages te gebruiken en zelf snel analyses te kunnen maken.

6. VERBETERING & OVERDRACHT

Onze ervaring is dat nieuwe inzichten leidt tot verdere behoefte aan verfijning en verbetering van uw dashboards en rapportages. Daarom dragen wij graag onze kennis aan uw organisatie over zodat gebruikers zelf rapportages kunnen maken en dashboards kunnen verbeteren.

 • Praktijk cases

  Dagelijkse sturing, managementinformatie & procesbeheersing

Branche: Installatie (Gelderland)

Power-BI

Business case: inzet van monteurs zoveel mogelijk (declarabel) bij en voor klant. Door dagelijks inzicht kan tijdig worden bijgestuurd in projecten, bij klanten, in reistijd en bij medewerkers.

Doel rapportage: dagelijks inzicht in de productiviteit van een team monteurs (> 20 fte) in Nederland en België. Daarnaast dagelijks inzicht in kwaliteit invoer uren van monteurs.

Software dashboard / rapportage: Microsoft PowerBI

Update: dagelijks (automatisch),

Kanaal: via smartphone, laptop en desktop.

Budget: 3 dagen (koppeling met Syntess (ERP)-pakket was reeds aanwezig)

Aanvullende toelichting

Het dashboard geeft inzicht in de productiviteit per medewerker en afdeling op dag-, week en maandbasis met verdeling van uren in onder andere verlof, ziekte, reistijd en werkbare uren op externe en interne projecten.

Door selectie van dag en medewerker biedt de rapportage tevens direct – up-to-date – inzicht in de urenspecificatie (inclusief urencodes, naam klant, begin- & eindtijd en projectdetails). De rapportage is daarnaast uitermate geschikt om snel excessen te signaleren en analyseren (o.a. te laag aantal declarabele uren, substantieel veel reisuren, onjuiste boeking van uren, te weinig geboekte uren op een werkdag e.d.).

Branche: Groothandel (Gelderland)

Business case: tijdige, volledige en juiste levering van artikelen aan klanten leidt tot hoge klanttevredenheid, behoud van klanten en mogelijkheden om productassortiment uit te breiden.

Doel: dagelijks inzicht op klant(groep) niveau over de gerealiseerde leverperformance. Snel zicht op backorders, te late leveringen, leverproblemen en klachten.Software dashboard / rapportage: oplossing met QlikUpdate: dagelijks (automatisch)Kanaal: laptop / desktop (via in house server)Budget / ontwikkeltijd: 4 dagen (gebouwd op bestaande koppeling AS400 / IBM)

Aanvullende toelichting

De rapportage biedt dagelijks inzicht in de gerealiseerde leverperformance. Het biedt onder andere actueel inzicht – op dag, week, maand, kwartaal en jaarbasis – van het aantal geleverde orders, aantal tijdige leveringen, aantal te late leveringen, aantal backorders, aantal voorraad & niet-voorraadorders en aantal klachten (en type klachten).Aanvullende analyse kan worden uitgevoerd op het niveau van orderregel, artikelnummer en -omschrijving, artikelgroep en leverancier. Later is aan de rapportage ook het aantal transportbewegingen richting klant toegevoegd om daarmee ook de logistieke efficiëntie te kunnen meten.

Branche: Bouw

Power-BI

Business case: het tijdig aanleveren van een passende offerte conform bestek (in specificatie / prijs) aan klanten leidt tot hogere klanttevredenheid, en verhoging scoringskans.

Doel: dagelijkse inzicht in de status van het proces van offerte tot order met als doel geen offerte / klant uit het oog te verliezen, status altijd actueel te houden zodat tijdig kan worden bijgestuurd.Software dashboard / rapportage: Microsoft PowerBIUpdate: dagelijks (automatisch)Kanaal: dashboard via laptop, desktop en smartphoneBudget/ontwikkeltijd: 4 dagen inclusief bouw koppeling Exact Globe

 Aanvullende toelichting

Het dashboard is opgesteld op basis van gegevens uit CRM / ERP pakket van de klant. Rapportage dient voor dagelijkse en wekelijkse monitoring door accountmanager en leidinggevende van het offerte-tot-order proces. De rapportage biedt op dag-, week en maandbasis per accountmanager en accountteam onder andere inzicht in het aantal aanvragen voor een offerte, de hoogte, de prioriteit, en het belismoment van lopende offertes, het totaal aantal gerealiseerde orders en de totale orderwaarde (per maand & cummulatief).

Gelijktijdig kan accountmanager bekijken welke andere offertes er lopen bij eenzelfde klant. Ook wordt het overzicht benut om de performance van het verkoopteam te monitoren (o.a. gescoorde orders, scoringspercentage,  reden voor niet-gescoorde offertes, intake per productgroep, klantgroep e.d.)

 • Waarom MasterSheet?

  Tevreden als onze oplossing dagelijkse routine is

Het ontsluiten van data (‘Big Data’) en het bouwen van dashboards is geen doel op zich. Het is een kans voor u en uw medewerkers om meer inzicht te krijgen in uw bedrijf en uw bedrijf verder te verbeteren. Wij helpen uw organisatie (nog) beter inzicht te krijgen in de wijze waarop u uw bedrijf verder kunt laten groeien en optimaal resultaat kunt halen uit uw investeringen. Wij helpen trends te signaleren. Met onze rapportages wordt uw organisatie tijdig gewaarschuwd als incidenten zich voordoen. Onze oplossingen dragen actief bij aan een grotere betrokkenheid van uw medewerkers bij het resultaat van de onderneming.

Mastersheet staat voor:

DOELGERICHT: De doelstellingen, budgetten, KPI’s en succesfactoren van uw bedrijf, afdeling of medewerkers zijn voor ons uitgangspunt van vertrek

BUSINESSPARTNER: Wij voeren niet alleen uit, maar adviseren uw organisatie ook over passende KPI’s, normen en targets.

UITVOERING: Wij adviseren niet alleen, maar nemen ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering

SELF SERVICE & TRAINING: Wij streven naar een situatie waarbij onze kennis wordt overgedragen en u ons niet meer nodig heeft

KENNIS: Onze brede kennis op het vlak van primaire processen (verkoop / inkoop / operatie), finance, ICT en HR delen wij graag met onze klanten

KOSTEN-EFFICIËNT: Opnieuw het wiel uitvinden is zonde. Wij bouwen graag verder op het bestaande tegen een tarief dat past in het MKB.

ONAFHANKELIJK: Voor onze BI software pakketten zoeken wij het beste wat bij u past (o.a. Qlik, Power BI, Tableau)

 • Hoe bereikt u ons?

  Contactformulier, mail of telefoon

Contact kunt u opnemen met Robert Laan, directeur MasterSheetTel: +31 (0) 06 83 57 14 91;  Email: robert@mastersheet.nl

Gegevens MasterSheet

KvK-nummer: 78099889Adres: Romaterweg 7, 7391 TW Twello (Gelderland)

CAPTCHA
Een moment geduld aub.
MasterSheet is opgericht door Robert Laan, voormalig CFO bij diverse ondernemingen in het MKB. MasterSheet richt zich op ondernemers en managers die groei realiseren, willen realiseren of nog worstelen met de vraag hoe zij de weg omhoog kunnen vinden. Wij helpen ondernemers, managers en organisaties om vanuit een bestaande strategie kritische succesfactoren te definiëren, meetbare KPI’s op te stellen, normen en targets te bepalen, trends te signaleren en data te ontsluiten zodat dagelijks de stand van zaken bekend is én tijd besteed kan worden aan analyse en verbetering (in plaats van verzamelen en rapportage). Kernwoorden voor MasterSheet zijn: KPI Strategie, kritische Succesfactoren, Balanced Scorecard, prestatie indicatoren, Business Intelligence oplossingen, BI, BI consultant Big data, BI Consultant Gelderland, dashboard, management rapportage, data science, BI Consultant PowerBI, BI Consultant Qlikview & Qliksense en BI Consultant Tableau. Enkele interessante links vindt u hier.

BI Software, KPI’s handel en logistiekKPI’s HR, Business Intelligence MKBKPI’s projectorganisatiesBI consultantBI consultant GelderlandBI consultant OverijsselKPI’s HRBI consultant Power BIBI consultant QlikBusiness IntelligenceKPI strategie, Dashboard & rapportage.