BI consultant Qlikview: MasterSheet helpt u met het bouwen van dashboard en rapportage in Qlikview en Qliksense

BI consultant Qlikview & Qliksense

U houdt uw klanten tevreden, verbetert uw interne bedrijfsvoering en u wilt een aantrekkelijke werkgever zijn om de concurrentie succesvol voor te blijven. Om deze topprestatie te leveren spant u zich continu in om uw organisatie te verbeteren. U bepaalt  (strategische) doelen, investeert in innovatie en verbetering van de dienstverlening en stopt veel tijd in de ontwikkeling van medewerkers. Inzicht in data om het effect van deze inspanningen te meten is essentieel om die topprestatie vol te kunnen houden.

Qlikview: betere prestaties, besluitvorming en meer betrokkenheid    

Onze BI consultant Qlikview, Qliksense, Power BI of Tableau biedt u realtime inzicht in de prestaties van uw bedrijf, afdelingen en medewerkers. Wij helpen met het definiëren van succesfactoren en meten van de belangrijke prestatie indicatoren (KPI’s). Hierdoor heeft u dagelijks inzicht in de laatste stand van zaken. Inzicht waardoor u in uw organisatie meer betrokkenheid creëert, focus aanbrengt om uw doelen te realiseren, betere besluiten neemt en efficiënter werkt. U boekt een beter rendement  en realiseert een betere dienstverlening aan uw klanten.

BI consultant Qlikview: MasterSheet helpt u met het bouwen van dashboard en rapportage in Qlikview en Qliksense

Het resultaat van onze BI consultant Qlikview, Qliksense, Power BI of Tableau is dat u op ieder moment inzicht heeft in de prestaties van uw bedrijf, een proces, een afdeling of een medewerker. U bent daarmee in staat  snel en weloverwogen beslissingen te nemen. Waar nodig stuurt u bij of  reageert u op een incident. Vanzelfsprekend kunt u de rapportages ook gebruiken om successen te vieren. Om te bepalen of onze dienstverlening voor u daadwerkelijk meerwaarde heeft maken wij samen met u een (gratis) business case ‘KPI’s en dashboards voor uw organisatie’.

Start: Business case ‘KPI’s en Dashboards voor uw organisatie’
Samen  met onze BI consultant Qlikview, Qliksense, Power BI of Tableau onderzoekt u of het voor uw organisatie meerwaarde heeft om prestaties te meten en wat de bijdrage hiervan kan zijn voor u, uw management en uw medewerkers. Wij sparren daarbij graag over de succesfactoren en KPI’s van uw organisatie, afdeling of medewerkers. Wij laten u zien hoe andere organisaties dashboards en rapportages gebruiken om zichzelf te verbeteren. Kunnen wij de meerwaarde niet aantonen, houdt het traject daar op. U maakt dan geen kosten.

Vervolg: Van (big) data naar realtime dashboards & rapportage

Wij gaan nu samen met u aan de slag om dashboards en rapportages te bouwen op basis van de (big) data die binnen uw organisatie aanwezig is. Om ervoor te zorgen dat uw organisatie onze oplossing goed en vaak gebruikt betrekt onze BI consultant Qlikview & Qliksense uw organisatie actief bij de ontwikkeling. Onze ervaring is dat dit leidt tot meer eigenaarschap over en betrokkenheid bij de geleverde prestaties binnen uw organisatie. Medewerkers zullen zelf met ideeën komen om rapportages te verbeteren en meer prestaties te meten.

1. PLAN VAN AANPAK

Met u bepaalt onze BI consultant Qlikview, Qliksense, Power BI of Tableau de doelen, de doelgroep, KPI’s, de normen & targets, de frequentie van rapporteren, het distributiekanaal (o.a. laptop, smartphone, mail) en de wijze waarop u het prettigst inzichten getoond krijgt. Als u al rapportages en dashboards heeft, kunnen wij hierop verder bouwen.

2. VERZAMELEN VAN DATA & KOPPELEN VAN DATA

In stap 2 maakt onze BI consultant Qlikview en Qliksense inzichtelijk welke data benodigd is en hoe en waar deze binnen uw bedrijf voorhanden is (o.a. ERP, CRM, WMS, HR, Excel). Wij verbinden uw software met onze BI software. Afhankelijk van het doel en hetgeen u mogelijk al heeft werken wij met Power BI, Qlik of Tableau.

3. BOUWEN VAN DASHBOARDS & RAPPORTAGES IN POWER BI

Vervolgens bouwen wij de dashboard(s) & rapportage(s). Hierbij werken wij graag samen met de eindgebruikers. Niet alleen om onze oplossingen te testen maar ook om de meest prettige wijze van presenteren te bepalen.

5. TRAINING VAN MEDEWERKERS

Daarna trainen wij gebruikers om de dashboards en rapportages effectief te gebruiken. Gebruikers leren om dashboards en rapportages te gebruiken en zelf snel analyses te kunnen maken.

6. VERBETERING & OVERDRACHT

Onze ervaring is dat nieuwe inzichten leidt tot verdere behoefte aan verfijning en verbetering van uw dashboards en rapportages. Daarom dragen wij graag onze kennis aan uw organisatie over zodat gebruikers zelf rapportages kunnen maken en dashboards kunnen verbeteren.

BI consultant Qlikview: MasterSheet helpt u met het bouwen van dashboard en rapportage in Qlikview en Qliksense

Branche: Groothandel

Qlikview & Qliksense

Business case: tijdige, volledige en juiste levering van artikelen aan klanten leidt tot hoge klanttevredenheid, behoud van klanten en mogelijkheden om productassortiment uit te breiden.

Doel: dagelijks inzicht op klant(groep)-niveau over de gerealiseerde leverperformance. Snel zicht op backorders, te late leveringen, leverproblemen en klachten.

Software dashboard / rapportage: oplossing met Qlik

Update: dagelijks (automatisch)

Kanaal: laptop / desktop (via in house server)

Budget / ontwikkeltijd: 4 dagen (gebouwd op bestaande koppeling AS400 / IBM)

Toelichting

De rapportage biedt dagelijks inzicht in de gerealiseerde leverperformance van orders aan klanten. Het biedt per klant onder andere actueel inzicht – op dag, week, maand, kwartaal en jaarbasis – van het aantal geleverde orders, aantal tijdige leveringen, aantal te late leveringen, aantal backorders, aantal voorraad & niet-voorraadorders en aantal klachten (en type klachten). De rapportage wordt zowel intern als richting klanten gebruikt. Dalende trends worden direct zichtbaar en kunnen gelijk met behulp van de rapportage worden geanalyseerd.

Aanvullende analyse kan worden uitgevoerd op het niveau van orderregel, artikelnummer en -omschrijving, artikelgroep en leverancier. Later is aan de rapportage ook het aantal transportbewegingen richting klanten toegevoegd om daarmee ook de logistieke efficiëntie te kunnen meten.

  • Waarom MasterSheet?

    Tevreden als onze oplossing dagelijkse routine is

Het ontsluiten van data (‘Big Data’) en het bouwen van dashboards is voor onze BI consultant Qlikview, Qliksense, Power BI of Tableau geen doel op zich. Het is een kans voor u en uw medewerkers om meer inzicht te krijgen in uw bedrijf en uw bedrijf verder te verbeteren. Onze BI consultant Qlikview uw organisatie (nog) beter inzicht te krijgen in de wijze waarop u uw bedrijf verder kunt laten groeien en optimaal resultaat kunt halen uit uw investeringen. Wij helpen trends te signaleren. Met onze rapportages wordt uw organisatie tijdig gewaarschuwd als incidenten zich voordoen. Onze oplossingen dragen actief bij aan een grotere betrokkenheid van uw medewerkers bij het resultaat van de onderneming.

Mastersheet staat voor:

DOELGERICHT: De doelstellingen, budgetten, KPI’s en succesfactoren van uw bedrijf, afdeling of medewerkers zijn voor ons uitgangspunt van vertrek

BUSINESSPARTNER: Onze BI consultant Qlikview voert niet alleen uit, maar adviseert uw organisatie ook over passende KPI’s, normen en targets.

UITVOERING: Wij adviseren niet alleen, maar nemen ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering

SELF SERVICE & TRAINING: Wij streven naar een situatie waarbij onze kennis wordt overgedragen en u ons niet meer nodig heeft

KENNIS: Onze brede kennis op het vlak van primaire processen (verkoop / inkoop / operatie), finance, ICT en HR delen wij graag met onze klanten

KOSTEN-EFFICIËNT: Opnieuw het wiel uitvinden is zonde. Onze BI consultant Qlikview graag verder op het bestaande tegen een gunstig MKB-tarief.

ONAFHANKELIJK: Voor onze BI software pakketten zoeken wij het beste wat bij u past (o.a. Qlik, Power BI, Tableau)

Interessante artikelen & blogs

36 handige KPI’s voor projectorganisaties & projectmanagement

Kostenbesparing met Power BI software

34 handige KPI’s voor de maakindustrie

34 handige KPI’s voor handel en logistieke ondernemingen

7 redenen om vandaag nog met Business Intelligence aan de slag te gaan

Dynamische Power BI rapportage: producentenvertrouwen over de afgelopen 25 maanden

Clip gemaakt voor Hogeschool Arnhem & Nijmegen (Meten is Weten: het belang van cijfers voor HRM)

HR Analytics: 10 waardevolle HR KPI’s

Projectmanagement: welke projectmanagement KPI’s zijn van belang voor een succesvol project

Goed slapen in turbulente tijden, maak je organisatie meetbaar

  • Hoe bereikt u ons?

    Contactformulier, mail of telefoon

Contact kunt u opnemen met Robert Laan, directeur MasterSheet

Tel: 06 83 57 14 91; 

Email: robert@mastersheet.nl

LinkedIN: MasterSheet bedrijfspagina

Gegevens MasterSheet

KvK-nummer: 78099889Adres: Romaterweg 7, 7391 TW Twello

CAPTCHA
Een moment geduld aub.
MasterSheet is opgericht door Robert Laan, voormalig CFO bij diverse ondernemingen in het MKB. MasterSheet richt zich op ondernemers en managers die groei realiseren, willen realiseren of nog worstelen met de vraag hoe zij de weg omhoog kunnen vinden. Wij helpen ondernemers, managers en organisaties om vanuit een bestaande strategie kritische succesfactoren te definiëren, meetbare KPI’s op te stellen, normen en targets te bepalen, trends te signaleren en data te ontsluiten zodat dagelijks de stand van zaken bekend is én tijd besteed kan worden aan analyse en verbetering (in plaats van verzamelen en rapportage). Kernwoorden voor MasterSheet zijn: KPI Strategie, kritische Succesfactoren, Balanced Scorecard, Interim CFO, Business Intelligence oplossingen, BI, BI consultant Big data, dashboard, management rapportage, data science, BI Consultant Power BI,  Power BI expert, BI Consultant Qlikview & Qliksense en Tableau. BI Software, KPI’s handel en logistiekKPI’s HR, Business Intelligence MKBKPI’s projectorganisaties, KPIís maakindustrie en KPI’s productie,BI consultantBI consultant GelderlandBI consultant OverijsselKPI’s HR, BI consultant Power BI, BI consultant Qlik, Business IntelligenceKPI strategie, Dashboard & rapportage.