17 KPI’s marketing & klantreis (customer journey) 

KPI's marketing
(klantreis of customer journey)

Omdat iedere onderneming anders is zal het niet vaak voorkomen dat wij voor ondernemingen exact dezelfde set met KPI’s definiëren. Zo ook voor marketing. Welke KPI’s het beste passen zal onder andere afhankelijk zijn van de bedrijfssector, het type dienstverlening of product, de visie, missie en strategie, de fase waarin het bedrijf zich bevindt e.d..

Wel zie je vaak dat in bedrijven die in dezelfde sector opereren vaak overeenkomstige KPI’s hanteren. Hieronder hebben wij 17 KPI’s weergegeven die veel gebruikt worden in bedrijven actief voor marketing en/of het meetbaar maken van de klantreis (of customer journey).

Wat zijn KPI’s

Een KPI is een indicator waarmee prestaties gemeten kunnen worden. KPI’s (bijvoorbeeld KPI’s marketing (klantreis / customer journey) kunnen voor verschillende doeleinden worden ingezet en op verschillende niveau’s binnen de organisatie worden gedefinieerd. KPI’s worden onder andere gebruikt om strategische doelstellingen te concretiseren en te toetsen waar men staat qua realisatie. Maar ook dieper in de organisatie kun je KPI’s goed gebruiken. Bijvoorbeeld om tactische of operationele doelstellingen te verhelderen voor medewerkers en/of teamleiders.

Je kunt je zelfs afvragen waarom je niet aan iedere medewerker een eigen dashboard geeft met daarop de voor zijn of haar belangrijkste KPI’s. De kracht van goed KPI-management is dat KPI’s elkaar aanvullen of versterken. Dit lukt natuurlijk niet altijd. Enige vorm van verstrengeling tussen belangen van afdelingen is niet uit te sluiten en ligt ook in de aard van de functies die van nature binnen een bedrijf aanwezig zijn. Zo kan het zijn dat een bedrijfsjurist het niet altijd eens zijn met een accountmanager als deze ervoor kiest om garantietermijnen te verlengen.

Wij adviseren daarom altijd om bij het kiezen van KPI’s ook altijd 1 of 2 afdeling of medewerker overstijgende KPI’s te benoemen waarbij realisatie afhankelijk is van de mate waarin samenwerking tussen medewerkers en/of leidinggevende succesvol

Interim CFO / Power BI Consultant

Onze resultaatbeloftes aan u:

 • Betere besluitvorming
 • Efficiënter en slimmer werken
 • Hogere klanttevredenheid
 • Verhoging eigenaarschap en betrokkenheid 
 • Meer datagedreven werken
 • Sneller handelen bij incidenten
 • Verbetering financieel resultaat

Dienstverlening

Dashboard & rapportage

 • Bepalen van belangrijkste prestatie indicatoren (o.a. KPI’s marketing, klantreis & customer journey).
 • Opzetten van gebruik- & licentiestructuur
 • Ontwikkelen van templates in huisstijl klant
 • Bouwen van dashboard en rapportage in Power BI (op verzoek ook Qlik of Tableau)
 • Opzetten van koppelingen met software, datawarehouse & andere ICT leveranciers

Advies

 • Opstellen business Intelligence visie & strategie voor MKB
 • Definiëren business case voor data en business intelligence projecten
 • Uitvoeren van projectmanagement in business intelligence projecten
 • Adhoc support van Power BI key- users
 • Interim rol als business (intelligence) controller en data-analist voor MKB

Training & workshop

 • Training van key-users in het zelf kunnen maken van dashboards en rapportages in Power BI (of Qlik)
 • Training van eindgebruikers in het gebruik van dashboards en rapportages
 • Begeleiden van management bij het opstellen van prestatie indicatoren en het maken van dashboards & rapportages
 • Geven van workshops gericht op datacultuur, datakwaliteit en het schoonmaken van data

Datacultuur, -analyse & -beheer

 • Verbeteren van de data kwaliteit, vergroten data-bewustzijn en creëren van data gedreven organisatie
 • Data gebruiken voor scenarioanalyse en prognose.
 • Opzetten datamanagement & – architectuur (inclusief beveiliging van data)
 • Opzetten en inrichten van datawarehouse voor MKB- organisaties

Onze aanpak

1. PLAN VAN AANPAK: Met elkaar bepalen wij de doelen, doelgroep, projectteam, doorlooptijd, uit te voeren acties en bijbehorende kosten.  

2. UITVOERING: Wij voeren het plan van aanpak uit. Periodiek bespreken wij met u de voortgang. Waar nodig passen wij doelen en acties aan.   

3. OPLEVERING: Oplevering vindt plaats zodra acties zijn uitgevoerd. Bij grotere projecten werken wij met deelopleveringen.

4. OVERDRACHT: Onze kennis dragen wij graag over aan u en uw medewerkers door het geven trainingen en/of workshops.

 5. EVALUATIE: Door te evalueren kunnen wij leren en ons verbeteren en u nog beter van dienst zijn.

Interim CFO / Power BI Consultant

Praktijkvoorbeelden

Branche: Installatie

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: inzet van monteurs zoveel mogelijk (declarabel) bij en voor klant. Door dagelijks inzicht kan tijdig worden bijgestuurd in projecten, bij klanten, in reistijd en bij medewerkers.

Doel rapportage: dagelijks inzicht in de productiviteit van een team monteurs (> 20 fte) in Nederland en België. Daarnaast dagelijks inzicht in kwaliteit invoer uren van monteurs.

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI)

Branche: Bouw

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: het tijdig aanleveren van een passende offerte conform bestek (in specificatie / prijs) aan klanten leidt tot hogere klanttevredenheid en verhoging scoringskans.

Doel: dagelijkse inzicht in de status van het proces van offerte tot order met als doel geen offerte / klant uit het oog te verliezen, status altijd actueel te houden zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Branche: Automotive

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: vervangen van financiële maandrapportage in Excel door Power BI leidt tot substantiële vermindering werklast en kans op fouten binnen financiële administratie en verbetering presentatie van financiële cijfers richting management.

Doel: financiele rapportage van verlies & winstrekening, balans, marge, werkkapitaal en KPI’s in Power BI inclusief vergelijkende cijfers (lopend jaar versus vorig jaar en lopend jaar versus budget).

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Branche: Zakelijke dienstverlening

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: dagelijks inzicht in de uren- en omzetprognose leidt tot optimalisatie van de inzet van adviseurs. Prognose geeft tevens signaal af aan adviseurs en management om bij leegloop in actie te komen en tijdig acquisitie op te starten.

Doel rapportage: dagelijks inzicht voor management en medewerkers in de geplande en ongeplande declarabele uren van adviseurs voor de komende 26 weken. Tevens prognose van omzet

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Interim CFO / Power BI Consultant

Waarom MasterSheet?

DOELGERICHT: De doelstellingen en bijvoorbeeld de KPI’s marketing (klantreis & customer journey) zijn voor ons uitgangspunt van vertrek

BUSINESSPARTNER: Wij voeren niet alleen uit, maar adviseren uw organisatie ook over de beste aanpak op basis van onze best practices

UITVOERING: Wij adviseren niet alleen, maar nemen ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering

SELF SERVICE & TRAINING: Wij streven naar een situatie waarbij wij onze kennis overdragen en u ons niet meer nodig heeft

KENNIS: Onze brede kennis over bedrijfsvoering in het MKB delen wij graag met onze klanten

KOSTEN-EFFICIËNT: Opnieuw het wiel uitvinden is zonde. Wij bouwen graag verder op het bestaande tegen een tarief dat past in het MKB.

Neem contact op

Contact kunt u met ons opnemen via mail of telefoon

Tel: 0570 71 71 05

Email: robert@mastersheet.nl

Aanvullende gegevens MasterSheet

LinkedIN: MasterSheet bedrijfspagina

KvK-nummer: 78099889

Adres: Romaterweg 7, 7391 TW Twello

CAPTCHA
Een moment geduld aub.

MasterSheet is opgericht door Robert Laan, voormalig CFO bij diverse ondernemingen in het MKB. MasterSheet richt zich op ondernemers en managers die groei realiseren, willen realiseren of nog worstelen met de vraag hoe zij de weg omhoog kunnen vinden. Wij helpen ondernemers, managers en organisaties om vanuit een bestaande strategie kritische succesfactoren te definiëren, meetbare KPI’s op te stellen, normen en targets te bepalen, trends te signaleren en data te ontsluiten zodat dagelijks de stand van zaken bekend is én tijd besteed kan worden aan analyse en verbetering (in plaats van verzamelen en rapportage). 

Kernwoorden voor MasterSheet zijn: KPI Strategie, Kritische Succesfactoren, Balanced Scorecard, Prestatie Indicatoren, Business Intelligence oplossingen, BI, BI consultant, BI Software, Big Data, Power BI TrainingKPI dashboard, KPI rapportage, Power BI voorbeeldenKPI voorbeelden, Power BI DashboardSales KPI’s, Managementrapportage, Data Science, BI Consultant Power BI, BI Consultant Qlikview & Qliksense en BI Consultant Tableau. Onze Power BI Specialist koppelt daarnaast met verschillende software pakketten waaronder Exact Online, King, Microsoft Dynamics, VISMA, Twinfield, Accountview, AFASSnelStart, Office365 (o.a. sharepoint), SQL server, Google Adwords, en Google Analytics. Enkele anders interessante links vindt u hier.

Social Media: FacebookFacebook bedrijfspagina, PinterestPinterest bedrijfspagina, InstagramInstagram bedrijfspagina