ZZP Power BI

(95 Euro per uur)

Dagelijks levert u een topprestatie om uw klanten tevreden te houden en uw organisatie te verbeteren. U doet er alles aan om concurrenten voor te blijven. Gelijktijdig wilt u een aantrekkelijke werkgever zijn. 

Om deze topprestatie te leveren spant u zich continu in om uw organisatie te verbeteren. U bepaalt  (strategische) doelen, investeert in innovatie en verbetering van de dienstverlening en stopt veel tijd in de ontwikkeling van medewerkers.

Gebruik van en inzicht in data om het effect van deze inspanningen te meten is essentieel om die topprestatie vol te kunnen houden

“Als je het niet kunt meten, kun je het ook niet managen”

Peter F. Drucker, econoom

“Zonder data ben je slechts een persoon met een opinie”

Edward Demming, Statisticus

De rapportages en dashboards van mij als ZZP Power BI bieden u realtime inzicht. Inzicht in de prestaties van uw bedrijf, afdelingen en medewerkers. 

Ik adviseer u over de belangrijke prestatie indicatoren (KPI’s). Ook help ik u de organisatie meer datagedreven te laten werken. Resultaat is dat u meer betrokkenheid creëert, focus aanbrengt om uw doelen te realiseren, betere besluiten neemt en efficiënter werkt. 

Onze BI consultant Power BI boekt een beter rendement  en realiseert een betere dienstverlening aan uw klanten.

Team of financial people discussing a business analytics (BA) or intelligence (BI) dashboard on the computer screen showing sales and operations data statistics and key performance indicators (KPI)

Mijn resultaatbeloftes aan u:

 • Betere besluitvorming

 • Efficiënter en slimmer werken

 • Hogere klanttevredenheid

 • Verhoging eigenaarschap en betrokkenheid 

 • Meer datagedreven werken

 • Sneller handelen bij incidenten

 • Verbetering financieel resultaat

Dienstverlening – ZZP Power BI

Dashboard & rapportage

 • Bepalen van belangrijkste prestatie indicatoren (KPI’s).
 • Opzetten van gebruik- & licentiestructuur
 • Ontwikkelen van templates in huisstijl klant
 • Bouwen van dashboard en rapportage in Power BI (op verzoek ook Qlik of Tableau) door onze BI consultant Power BI
 • Opzetten van koppelingen met software, datawarehouse & andere ICT leveranciers

Advies

 • Opstellen business Intelligence visie & strategie voor MKB
 • Definiëren business case voor data en business intelligence projecten
 • Uitvoeren van projectmanagement in business intelligence projecten door onze BI consultant Power BI
 • Adhoc support van Power BI key- users
 • Interim rol als business (intelligence) controller en data-analist voor MKB

Training & workshop

 • Training van key-users in het zelf kunnen maken van dashboards en rapportages in Power BI (of Qlik)
 • Training van eindgebruikers in het gebruik van dashboards en rapportages door onze BI consultant Power BI
 • Begeleiden van management bij het opstellen van prestatie indicatoren en het maken van dashboards & rapportages
 • Geven van workshops gericht op datacultuur, datakwaliteit en het schoonmaken van data

Datacultuur, -analyse & -beheer

 • Verbeteren van de data kwaliteit, vergroten data-bewustzijn en creëren van data gedreven organisatie
 • Data gebruiken voor scenarioanalyse en prognose.
 • Opzetten datamanagement & – architectuur (inclusief beveiliging van data)
 • Opzetten en inrichten van datawarehouse voor MKB- organisaties

Onze aanpak

1. PLAN VAN AANPAK: Met elkaar bepalen wij de doelen, doelgroep, projectteam, doorlooptijd, uit te voeren acties en bijbehorende kosten.  

2. UITVOERING: Ik voer als ZZP Power BI het plan van aanpak uit. Periodiek bespreken wij met u de voortgang. Waar nodig passen wij samen doelen en acties aan.   

3. OPLEVERING: Oplevering vindt plaats zodra acties zijn uitgevoerd. Bij grotere projecten werkt onze BI consultant Power BI met deelopleveringen.

4. OVERDRACHT: Onze kennis dragen wij graag over aan u en uw medewerkers door het geven trainingen en/of workshops.

 5. EVALUATIE: Door te evalueren kunnen wij leren en ons verbeteren en u nog beter van dienst zijn.

Accounting team discussing financial report data with chart on computer screen in office, consulting people reviewing corporate strategy and business analytics metrics

Praktijkvoorbeelden

Branche: Installatie

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: inzet van monteurs zoveel mogelijk (declarabel) bij en voor klant. Door dagelijks inzicht kan tijdig worden bijgestuurd in projecten, bij klanten, in reistijd en bij medewerkers.

Doel rapportage: dagelijks inzicht in de productiviteit van een team monteurs (> 20 fte) in Nederland en België. Daarnaast dagelijks inzicht in kwaliteit invoer uren van monteurs.

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI)

Branche: Bouw

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: het tijdig aanleveren van een passende offerte conform bestek (in specificatie / prijs) aan klanten leidt tot hogere klanttevredenheid en verhoging scoringskans.

Doel: dagelijkse inzicht in de status van het proces van offerte tot order met als doel geen offerte / klant uit het oog te verliezen, status altijd actueel te houden zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Branche: Automotive

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: vervangen van financiële maandrapportage in Excel door Power BI leidt tot substantiële vermindering werklast en kans op fouten binnen financiële administratie en verbetering presentatie van financiële cijfers richting management.

Doel: financiele rapportage van verlies & winstrekening, balans, marge, werkkapitaal en KPI’s in Power BI inclusief vergelijkende cijfers (lopend jaar versus vorig jaar en lopend jaar versus budget).

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Branche: Zakelijke dienstverlening

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: dagelijks inzicht in de uren- en omzetprognose leidt tot optimalisatie van de inzet van adviseurs. Prognose geeft tevens signaal af aan adviseurs en management om bij leegloop in actie te komen en tijdig acquisitie op te starten.

Doel rapportage: dagelijks inzicht voor management en medewerkers in de geplande en ongeplande declarabele uren van adviseurs voor de komende 26 weken.

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Business analytics dashboard technology on computer and smartphone screen with key performance indicator (KPI) about financial operations statistics and return on investment, office worker

Waarom MasterSheet – ZZP Power BI?

DOELGERICHT: De doelstellingen, budgetten, KPI’s en succesfactoren van uw bedrijf, afdeling of medewerkers zijn voor mij uitgangspunt van vertrek

BUSINESSPARTNER: Ik voer niet alleen uit, maar adviseer uw organisatie ook over de beste aanpak op basis van mijn best practices

UITVOERING: Als ZZP Power BI adviseer ik niet alleen, maar neem ik ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering

SELF SERVICE & TRAINING: Ik streef naar een situatie waarbij ik mijn  kennis overdraag en u mij niet meer nodig heeft

KENNIS: Mijn brede kennis over bedrijfsvoering in het MKB deel ik graag met mijn klanten

KOSTEN-EFFICIËNT: Opnieuw het wiel uitvinden is zonde. Ik bouw graag verder op het bestaande tegen een tarief dat past in het MKB.

Neem contact op

Contact kunt u opnemen met Robert Laan (ZZP Power BI)

Tel: 06 83 57 14 91

Email: robert@mastersheet.nl

Aanvullende gegevens MasterSheet

LinkedIN: MasterSheet bedrijfspagina

KvK-nummer: 78099889

Adres: Romaterweg 7, 7391 TW Twello

Een moment geduld aub.

MasterSheet is opgericht door Robert Laan, voormalig CFO bij diverse ondernemingen in het MKB. Als ZZP Power BI richt ik mij op ondernemers en managers die groei realiseren, willen realiseren of nog worstelen met de vraag hoe zij de weg omhoog kunnen vinden. Ik help ondernemers, managers en organisaties om vanuit een bestaande strategie kritische succesfactoren te definiëren, meetbare KPI’s op te stellen, normen en targets te bepalen, trends te signaleren en data te ontsluiten zodat dagelijks de stand van zaken bekend is én tijd besteed kan worden aan analyse en verbetering (in plaats van verzamelen en rapportage). 

Kernwoorden voor MasterSheet zijn: KPI Strategie, Kritische Succesfactoren, Balanced Scorecard, Prestatie Indicatoren, Business Intelligence oplossingen, BI, BI consultant, BI Software, Big Data, Power BI TrainingKPI dashboard, KPI rapportage, Power BI voorbeeldenKPI voorbeelden, Power BI DashboardSales KPI’s, Managementrapportage, Data Science, BI Consultant Power BI, BI Consultant Qlikview & Qliksense en BI Consultant Tableau. Onze Power BI Specialist koppelt daarnaast met verschillende software pakketten waaronder Exact Online, King, Microsoft Dynamics, VISMA, Twinfield, Accountview, AFASSnelStart, Office365 (o.a. sharepoint), SQL server, Google Adwords, en Google Analytics. Enkele anders interessante links vindt u hier.

Social Media: FacebookFacebook bedrijfspagina, PinterestPinterest bedrijfspagina, InstagramInstagram bedrijfspagina