5 redenen & 150 KPI’s die u helpen uw bedrijf te sturen

(Artikel – september 2021)
 

Het meten van de juiste kritische prestatie indicatoren is essentieel voor de gezondheid en het succes van uw bedrijf. Wanneer ik echter met nieuwe klanten praat of studenten les geef, merk ik dat sommigen van hen niet weten hoe zij met KPI’s overweg moeten gaan, wat ze moeten meten en hoe ze deze krachtige tool kunnen gebruiken.

Ze vragen vaak “Waarom hebben we KPI’s nodig?” of “Waarom zijn KPI’s belangrijk” of zelfs “Wat zijn KPI’s?” Effectieve KPI’s zijn belangrijke indicatoren om ervoor te zorgen dat u elke bedrijfsdoelstelling kunt bereiken.

Het belang van KPI’s mag niet worden onderschat!

KPI’s zijn meer dan cijfers die u wekelijks rapporteert. Ze stellen u in staat om de prestaties en gezondheid van uw bedrijf te begrijpen, zodat u de juiste aanpassingen kunt maken in uw bedrijfsvoering om uw strategische doelen te bereiken. Het kennen en meten van de juiste KPI’s helpt u sneller resultaten te behalen. Een Key Performance Indicator is een meetbare indicator die laat zien hoe goed een bedrijf presteert ten opzichte van zijn belangrijkste bedrijfsdoelstellingen, budget en prioriteiten.

Waarom zijn KPI’s belangrijk? 5 redenen op een rij:

1. Om de gezondheid van het bedrijf te controleren.

KPI’s zijn een scorecard voor de gezondheid van het bedrijf. U hebt slechts een handvol indicatoren nodig om de vitale functies van uw bedrijf te bewaken. Meet alleen wat je wilt bewegen, zodat je energie kunt zetten waar je verandering wilt bewerkstelligen.

Ons advies is om KPI’s bijvoorbeeld in te delen naar volgende 4 categorieën: Werknemers, Klanten, Processen en Omzet. Deze vallen onder de disciplines human resources, klanttevredenheid, bedrijfsprocessen, bedrijfsstrategie en nog veel meer. Zorg er eerst voor dat u de juiste KPI’s voor uw bedrijf kiest en maak u vervolgens zorgen over wie er verantwoordelijk voor is.

2. Om de voortgang in de loop van de tijd te meten.

Volg belangrijke resultaatindicatoren zoals omzet, brutomarge, aantal locaties, aantal werknemers, enz. Stel doelen aan het begin van elk jaar en elk kwartaal en gebruik kpi’s wekelijks om uw voortgang naar die doelen te meten. Door de juiste KPI’s vast te stellen, meet u uw voortgang van uw lange termijndoelen en bedrijfsstrategie.

3.  Om aanpassingen te maken en op target te blijven.

Naast uw resultaten hebt u ook toonaangevende indicatoren nodig om u te laten weten wanneer u het risico loopt die doelen te missen voordat het te laat is. Toonaangevende indicatoren in de vorm van KPI’s helpen u te voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren met uw toekomstige resultaten. Ze laten je weten of je op schema ligt om de gewenste resultaten te behalen. Toonaangevende indicatoren hebben twee kenmerken: ze zijn meetbaar en je kunt ze direct beïnvloeden. Het zijn goede KPI’s om op uw dashboard te hebben om uw projecten op schema te houden.

4.  Om problemen op te lossen of kansen aan te pakken.

Gebruik een combinatie van KPI’s in een dashboard zodat je de juiste informatie binnen handbereik hebt om problemen op te lossen of kansen aan te pakken. Stel dat je in een omzetdaling zit. Identificeer een handvol KPI’s die u kunnen helpen het tij te keren (bijvoorbeeld: # offertes, # afspraken bij nieuwe klanten, # bijgewoonde beurzen). Plaats ze op een dashboard en volg ze wekelijks om te zien of je de juiste hendel hebt gevonden die je helpt meer voorspelbare verkopen te genereren.

Of, laten we zeggen dat je een geweldig idee hebt voor een nieuw product. Misschien test je het uit met een paar klanten en gebruik je KPI’s om je businessmodel te valideren voordat je het op grote schaal lanceert. U kunt dan denken aan: het aantal geïnteresseerde klanten, de ontwikkelingskosten om nieuw product te maken, NPS-score, implementatietijd, aantal defecten, enz.

5.  Om patronen in de loop van de tijd te analyseren.

Als u kwartaal na kwartaal dezelfde KPI’s meet, kunt u patronen in uw cijfers detecteren. Er zijn talloze manieren waarop deze patronen u kunnen helpen in uw bedrijf. Misschien kunt u voorspellen wanneer uw minst goede kwartaal zal zijn en die tijd gebruiken om een systeemupdate of bedrijfsbreed trainingsinitiatief uit te voeren. Misschien kunt u zien dat uw verkoopmanager altijd voorspelt dat u in 5 deals komt waar u meestal aan het einde van het kwartaal terechtkomt. Mogelijk kunt u zien dat u een aantal teamleden hebt die gewoonlijk onder- of overpresteren op hun KPI’s en deze gegevens kunnen gebruiken om te praten over gevolgen, slecht of goed.

150+ KPI’s

Op de onderstaande website vindt je meer dan 150 KPI’s. KPI’s voor sales, marketing of HR afdelingen of productie, logistieke of projectorganisatie.

Klik hier voor een overzicht van meer dan 150 KPI’s (gratis)

Dit artikel is een bewerking van de blog van Jessica Wishart (“Why are KPI’s so important? The importance of KPIs and how to choose them”).

 

Interim CFO / Power BI Consultant

Onze resultaatbeloftes aan u:

 • Betere besluitvorming
 • Efficiënter en slimmer werken
 • Hogere klanttevredenheid
 • Verhoging eigenaarschap en betrokkenheid 
 • Meer datagedreven werken
 • Sneller handelen bij incidenten
 • Verbetering financieel resultaat

Dienstverlening

Dashboard & rapportage

 • Bepalen van belangrijkste prestatie indicatoren (o.a. KPI’s maakindustrie en productie).
 • Opzetten van gebruik- & licentiestructuur
 • Ontwikkelen van templates in huisstijl klant
 • Bouwen van dashboard en rapportage in Power BI (op verzoek ook Qlik of Tableau)
 • Opzetten van koppelingen met software, datawarehouse & andere ICT leveranciers

Advies

 • Opstellen business Intelligence visie & strategie voor MKB
 • Definiëren business case voor data en business intelligence projecten
 • Uitvoeren van projectmanagement in business intelligence projecten
 • Adhoc support van Power BI key- users
 • Interim rol als business (intelligence) controller en data-analist voor MKB

Training & workshop

 • Training van key-users in het zelf kunnen maken van dashboards en rapportages in Power BI (of Qlik)
 • Training van eindgebruikers in het gebruik van dashboards en rapportages
 • Begeleiden van management bij het opstellen van prestatie indicatoren en het maken van dashboards & rapportages
 • Geven van workshops gericht op datacultuur, datakwaliteit en het schoonmaken van data

Datacultuur, -analyse & -beheer

 • Verbeteren van de data kwaliteit, vergroten data-bewustzijn en creëren van data gedreven organisatie
 • Data gebruiken voor scenarioanalyse en prognose.
 • Opzetten datamanagement & – architectuur (inclusief beveiliging van data)
 • Opzetten en inrichten van datawarehouse voor MKB- organisaties

Onze aanpak

1. PLAN VAN AANPAK: Met elkaar bepalen wij de doelen, doelgroep, projectteam, doorlooptijd, uit te voeren acties en bijbehorende kosten.  

2. UITVOERING: Wij voeren het plan van aanpak uit. Periodiek bespreken wij met u de voortgang. Waar nodig passen wij doelen en acties aan.   

3. OPLEVERING: Oplevering vindt plaats zodra acties zijn uitgevoerd. Bij grotere projecten werken wij met deelopleveringen.

4. OVERDRACHT: Onze kennis dragen wij graag over aan u en uw medewerkers door het geven trainingen en/of workshops.

 5. EVALUATIE: Door te evalueren kunnen wij leren en ons verbeteren en u nog beter van dienst zijn.

Interim CFO / Power BI Consultant

Praktijkvoorbeelden

Branche: Installatie

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: inzet van monteurs zoveel mogelijk (declarabel) bij en voor klant. Door dagelijks inzicht kan tijdig worden bijgestuurd in projecten, bij klanten, in reistijd en bij medewerkers.

Doel rapportage: dagelijks inzicht in de productiviteit van een team monteurs (> 20 fte) in Nederland en België. Daarnaast dagelijks inzicht in kwaliteit invoer uren van monteurs.

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI)

Branche: Bouw

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: het tijdig aanleveren van een passende offerte conform bestek (in specificatie / prijs) aan klanten leidt tot hogere klanttevredenheid en verhoging scoringskans.

Doel: dagelijkse inzicht in de status van het proces van offerte tot order met als doel geen offerte / klant uit het oog te verliezen, status altijd actueel te houden zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Branche: Automotive

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: vervangen van financiële maandrapportage in Excel door Power BI leidt tot substantiële vermindering werklast en kans op fouten binnen financiële administratie en verbetering presentatie van financiële cijfers richting management.

Doel: financiele rapportage van verlies & winstrekening, balans, marge, werkkapitaal en KPI’s in Power BI inclusief vergelijkende cijfers (lopend jaar versus vorig jaar en lopend jaar versus budget).

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Branche: Zakelijke dienstverlening

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: dagelijks inzicht in de uren- en omzetprognose leidt tot optimalisatie van de inzet van adviseurs. Prognose geeft tevens signaal af aan adviseurs en management om bij leegloop in actie te komen en tijdig acquisitie op te starten.

Doel rapportage: dagelijks inzicht voor management en medewerkers in de geplande en ongeplande declarabele uren van adviseurs voor de komende 26 weken.

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Interim CFO / Power BI Consultant

Waarom MasterSheet?

DOELGERICHT: De doelstellingen en bijvoorbeeld de KPI’s maakindustrie & productie zijn voor ons uitgangspunt van vertrek

BUSINESSPARTNER: Wij voeren niet alleen uit, maar adviseren uw organisatie ook over de beste aanpak op basis van onze best practices

UITVOERING: Wij adviseren niet alleen, maar nemen ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering

SELF SERVICE & TRAINING: Wij streven naar een situatie waarbij wij onze kennis overdragen en u ons niet meer nodig heeft

KENNIS: Onze brede kennis over bedrijfsvoering in het MKB delen wij graag met onze klanten

KOSTEN-EFFICIËNT: Opnieuw het wiel uitvinden is zonde. Wij bouwen graag verder op het bestaande tegen een tarief dat past in het MKB.

Neem contact op

Contact kunt u opnemen met Robert Laan, directeur MasterSheet

Tel: 06 83 57 14 91

Email: robert@mastersheet.nl

Aanvullende gegevens MasterSheet

LinkedIN: MasterSheet bedrijfspagina

KvK-nummer: 78099889

Adres: Romaterweg 7, 7391 TW Twello

CAPTCHA
Een moment geduld aub.

MasterSheet is opgericht door Robert Laan, voormalig CFO bij diverse ondernemingen in het MKB. MasterSheet richt zich op ondernemers en managers die groei realiseren, willen realiseren of nog worstelen met de vraag hoe zij de weg omhoog kunnen vinden. Wij helpen ondernemers, managers en organisaties om vanuit een bestaande strategie kritische succesfactoren te definiëren, meetbare KPI’s op te stellen, normen en targets te bepalen, trends te signaleren en data te ontsluiten zodat dagelijks de stand van zaken bekend is én tijd besteed kan worden aan analyse en verbetering (in plaats van verzamelen en rapportage). 

Kernwoorden voor MasterSheet zijn: KPI Strategie, Kritische Succesfactoren, Balanced Scorecard, Prestatie Indicatoren, Business Intelligence oplossingen, BI, BI consultant, BI Software, Big Data, Power BI TrainingKPI dashboard, KPI rapportage, Power BI voorbeeldenKPI voorbeelden, Power BI DashboardSales KPI’s, Managementrapportage, Data Science, BI Consultant Power BI, BI Consultant Qlikview & Qliksense en BI Consultant Tableau. Onze Power BI Specialist koppelt daarnaast met verschillende software pakketten waaronder Exact Online, King, Microsoft Dynamics, VISMA, Twinfield, Accountview, AFASSnelStart, Office365 (o.a. sharepoint), SQL server, Google Adwords, en Google Analytics. Enkele anders interessante links vindt u hier.

Social Media: FacebookFacebook bedrijfspagina, PinterestPinterest bedrijfspagina, InstagramInstagram bedrijfspagina