OVER MASTERSHEET

Resultaat door Inzicht in KPI’s

U houdt uw klanten tevreden, wilt een aantrekkelijke werkgever zijn en u wilt externe stakeholders zo goed mogelijk informeren over de (financiële) performance en KPI’s van de onderneming. Gelijktijdig verbetert u interne processen en probeert er alles aan te doen om uw concurrenten succesvol voor te blijven.

Om deze topprestatie te leveren spant u zich continu in om uw organisatie te verbeteren. U formuleert (strategische) doelen,= en KPI’s, u investeert in innovatie en verbetering van de dienstverlening en stopt veel tijd in de ontwikkeling van uw medewerkers. Het gelijktijdig meten van het effect van uw inspanningen is essentieel om de topprestatie te kunnen leveren en volhouden.

Inzicht in KPI’s leidt tot betere prestaties, besluitvorming en meer betrokkenheid    

Mastersheet biedt u realtime inzicht in de impact van uw inspanningen en daarmee prestaties van uw bedrijf, de bedrijfsprocessen en uw medewerkers (en afdelingen). Wij kunnen u helpen met het definiëren van succesfactoren en meten van voor u belangrijke prestatie indicatoren (KPI’s) waardoor u dagelijks inzicht heeft in de laatste stand van zaken. Inzicht waardoor u in uw organisatie meer betrokkenheid creëert, focus kunt aanbrengen om uw doelen te realiseren, betere besluiten kunt nemen en efficiënter kunt werken. Kortom, betere resultaten boekt en daarmee uw dienstverlening aan uw klanten verder kunt verbeteren.

Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, kpi, performance management, business intelligence, Qlik, PowerBI, Tableau

HOE HELPEN WIJ U?

Business Intelligence. KPI’s & Big Data zijn geen doel op zich, maar een middel om doelen te realiseren

Het resultaat van ons werk is dat u op ieder moment inzicht heeft in de prestaties van uw bedrijf, een proces, een afdeling of een medewerker. U bent daarmee in staat om snel en weloverwogen beslissingen te nemen. Waar nodig stuurt u bij of kunt u reageren op een incident. Vanzelfsprekend kunt u de rapportages ook gebruiken om successen te vieren. Om te bepalen of onze dienstverlening voor u daadwerkelijk meerwaarde heeft maken wij samen met u een (gratis) business case ‘BI & Big DATA in uw organisatie’.

Start: Business case ‘BI, KPI’s & BIG DATA in uw organisatie’
Samen met u onderzoeken wij of het voor uw organisatie meerwaarde heeft om prestaties te meten en wat de bijdrage hiervan kan zijn voor u, uw management en uw medewerkers. Wij sparren daarbij graag over de succesfactoren en KPI’s van uw organisatie, afdeling of medewerkers. Wij laten u zien hoe andere organisaties dashboards en rapportages gebruiken om zichzelf te verbeteren. Kunnen wij de meerwaarde niet aantonen, houdt het traject hier op. U maakt dan geen kosten.

Vervolg: Business Intelligence (BI) & Big Data

U gaat nu daadwerkelijk aan de slag met business intelligence op basis van de (big) data die binnen uw organisatie aanwezig is. In het traject om te komen tot veelgebruikte dashboards en rapportages betrekken wij uw organisatie actief. Onze ervaring is dat dit leidt tot meer eigenaarschap over en betrokkenheid bij de geleverde prestaties binnen uw organisatie. Medewerkers zullen zelf met ideeën komen om rapportages te verbeteren en meer prestaties te meten.

1. PLAN VAN AANPAK

Met elkaar bepalen wij de doelen, de doelgroep, de KPI’s, de normen & targets, de frequentie van rapporteren, het distributiekanaal (o.a. laptop, smartphone, mail) en de wijze waarop u het prettigst inzichten getoond krijgt. Als u al rapportages en dashboards heeft, kunnen wij hierop verder bouwen.

2. VERZAMELEN VAN DATA & KOPPELEN VAN DATA

In stap 2 maken wij inzichtelijk welke data benodigd is en hoe en waar deze binnen uw bedrijf voorhanden is (o.a. ERP, CRM, WMS, HR, Excel). Wij verbinden uw software met onze BI software. Afhankelijk van het doel en hetgeen u mogelijk al heeft werken wij met Power BI, Qlik of Tableau.

3. BOUWEN VAN KPI DASHBOARDS & RAPPORTAGES

Vervolgens bouwen wij de dashboard(s) & rapportage(s). Hierbij werken wij graag samen met de eindgebruikers. Niet alleen om onze oplossingen te testen maar ook om de meest prettige wijze van presenteren te bepalen.

5. TRAINING VAN MEDEWERKERS

Daarna trainen wij gebruikers om de dashboards en rapportages effectief te gebruiken. Gebruikers leren om dashboards en rapportages te gebruiken en zelf snel analyses te kunnen maken.

6. VERBETERING & OVERDRACHT

Onze ervaring is dat nieuwe inzichten leidt tot verdere behoefte aan verfijning en verbetering van uw dashboards en rapportages. Daarom dragen wij graag onze kennis aan uw organisatie over zodat gebruikers zelf rapportages kunnen maken en dashboards kunnen verbeteren.

Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, kpi, performance management, business intelligence, Qlik, PowerBI, Tableau

PRAKTIJK CASES – KPI Management

Voor dagelijkse sturing door leidinggevende, rapportage aan management, beheersing van processen & KPI’s

Branche: Installatie

Succesfactor voor onderneming: inzet van monteurs zoveel mogelijk (declarabel) bij en voor klant.

Doel rapportage: dagelijks inzicht in de productiviteit van een team monteurs (> 20 fte) in Nederland en België. Streven is om monteurs 8 uur per dag declarabel voor klanten aan het werk te hebben.

Software: in PowerBI PRO ontwikkelde rapportage

Update: dagelijks (automatisch), beschikbaar via smartphone en laptop.

Budget/ontwikkeltijd: 3 dagen (koppeling met Syntess (ERP)-pakket was reeds aanwezig)

PowerBI: Mastersheet bi consultant en specialist in PowerBI, Qliksense en Qlikview en Tableau

Aanvullende toelichting

Dashboard ontwikkelt waarin zichtbaar: productiviteit per medewerker op dag-, week en maandbasis met verdeling van uren in onder andere verlof, ziekte, reistijd en werkbare uren op externe en interne projecten. Door selectie van dag en medewerker biedt de rapportage tevens direct – up-to-date – inzicht in de urenspecificatie (inclusief uurcodes, naam klant en andere projectdetails). De rapportage bestaat tevens uit tabellen en grafieken waarmee snel excessen kunnen worden gesignaleerd en geanalyseerd (o.a. te laag aantal declarabele uren, substantieel veel reisuren, te weinig geboekte uren op een werkdag).

Branche: Groothandel

Succesfactor voor onderneming: tijdige, volledige en juiste levering van artikelen aan klanten

Doel: dagelijks inzicht op klantniveau (of klantengroep-niveau) over de leverperformance.Software: in Qlik ontwikkelde rapportageUpdate: dagelijks (automatisch)Budget / ontwikkeltijd: 5 dagen (gebouwd op bestaande koppeling met AS400 / IBM)

Qlik: Mastersheet bi consultant en specialist in PowerBI, Qliksense en Qlikview en Tableau

Aanvullende toelichting

Rapportage biedt dagelijks inzicht in de gerealiseerde leverperformance. Onder andere actueel zicht op dag, week, maand, kwartaal en jaarbasis van het aantal geleverde orders, aantal tijdige leveringen, aantal te late leveringen, aantal backorders, aantal voorraad & niet-voorraadorders en aantal klachten (en type klachten). Analyse kon worden uitgevoerd onder andere op het niveau van orderregel, artikel, artikelgroep en leverancier. Later is aan de rapportage ook het aantal transportbewegingen richting klant toegevoegd om daarmee ook de logistieke efficientie te kunnen meten.

Branche: Bouw

Succesfactor voor onderneming: het tijdig aanleveren van een passende offerte (in specificatie / prijs) aan klant conform bestek. verzoek van klant (of sneller) een passende offerte aanbieden in combinatie met effectieve monitoring op openstaande offertes.

Doel: dagelijks inzicht in het proces van aanvraag offerte tot afsluiten van order (inclusief rapportage van resultaten)Software: in PowerBI PRO ontwikkelde rapportageUpdate: dagelijks (automatisch)Budget/ontwikkeltijd: 4 dagen

PowerBI: Mastersheet bi consultant en specialist in PowerBI, Qliksense en Qlikview en Tableau

 Aanvullende toelichting

Offerte overzicht op basis van gegevens uit CRM / ERP pakket opgezet ten behoeve van dagelijkse en wekelijkse monitoring door accountmanager en leidinggevende. De rapportage biedt op dag-, week en maandbasis per accountmanager en accountteam onder andere inzicht in de hoogte, prioriteit, offertedatum van nieuwe en lopende offertes en beslismoment klant. Gelijktijdig inzicht in andere offertes bij klant als ook binnen team en andere verkoopteams. Ook wordt het overzicht benut om de performance van het verkoopteam en klanten te monitoren (o.a. orderintake, scoringspercentage, intake per productgroep, klantgroep)

Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, kpi, performance management, business intelligence, Qlik, PowerBI, Tableau

WAAROM MASTERSHEET?

Wij zijn pas tevreden als onze (BI- )oplossingen onderdeel zijn van de dagelijkse routine van werken met KPI’s

Het ontsluiten van data (‘Big Data’) is geen doel op zich, maar is een kans voor u en uw medewerkers om meer inzicht te krijgen in uw bedrijf en uw bedrijf verder te verbeteren. Wij helpen uw organisatie (nog) beter inzicht te krijgen in de wijze waarop u uw bedrijf verder kunt laten groeien en optimaal resultaat kunt halen uit de investeringen die u allen doet in de onderneming. Wij helpen trends te signaleren. Met onze rapportages wordt uw organisatie tijdig gewaarschuwd als incidenten zich voordoen. Onze oplossingen dragen actief bij aan een grotere betrokkenheid van uw medewerkers bij het resultaat van de onderneming.

Mastersheet staat voor:

DOELGERICHT: De doelstellingen, budgetten en kritische succesfactoren van uw bedrijf, afdeling of medewerkers zijn voor ons uitgangspunt van vertrek

BUSINESSPARTNER: Wij voeren niet alleen uit, maar adviseren uw organisatie ook over passende KPI’s, normen en targets.

UITVOERING: Wij adviseren niet alleen, maar nemen ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering

SELF SERVICE & TRAINING: Wij streven naar een situatie waarbij onze kennis wordt overgedragen en u ons niet meer nodig heeft

KENNIS: Onze brede kennis op het vlak van primaire processen (verkoop / inkoop / operatie), finance, ICT en HR delen wij graag met onze klanten

KOSTEN-EFFICIËNT: Opnieuw het wiel uitvinden vinden wij zonde. Wij bouwen graag verder op hetgeen u al heeft tegen een redelijk tarief

ONAFHANKELIJK: Voor onze BI software pakketten zoeken wij het beste wat bij u past (o.a. Qlik, Power BI, Tableau)

Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, kpi, performance management, business intelligence, Qlik, PowerBI, Tableau

HOE BEREIKT U ONS?

Bij voorkeur per telefoon, maar contactformulier mag ook

Contact kunt u opnemen met Robert Laan, oprichter en directeur van MasterSheetTel: +31 (0) 06 83 57 14 91;  Email: robert@mastersheet.nl

Gegevens MasterSheet

KvK-nummer: 78099889Adres: Romaterweg 7, 7391 TW Twello

CAPTCHA
Een moment geduld aub.
MasterSheet is opgericht door Robert Laan, voormalig CFO bij diverse ondernemingen in het MKB. MasterSheet richt zich op ondernemers en managers die groei realiseren, willen realiseren of nog worstelen met de vraag hoe zij de weg omhoog kunnen vinden. Wij helpen ondernemers, managers en organisaties om vanuit een bestaande strategie kritische succesfactoren te definiëren, meetbare KPI’s op te stellen, normen en targets te bepalen, trends te signaleren en data te ontsluiten zodat dagelijks de stand van zaken bekend is én tijd besteed kan worden aan analyse en verbetering (in plaats van verzamelen en rapportage). Kernwoorden voor MasterSheet zijn: KPI Strategie, kritische Succesfactoren, Balanced Scorecard, prestatie indicatoren, Business Intelligence oplossingen, BI, Big data, dashboard, management rapportage, data science, Power BI, Qlikview & Qliksense en Tableau.