Oktober 2020

34 KPI’s voor handel en logistieke ondernemingen

Omdat iedere onderneming anders is zal het niet vaak voorkomen dat wij voor ondernemingen exact dezelfde set met KPI’s definiëren. Welke KPI’s het beste passen zal onder andere afhankelijk zijn van de bedrijfssector, het type dienstverlening of product, de visie, missie en strategie, de fase waarin het bedrijf zich bevindt e.d..

Wel zie je vaak dat in bedrijven die in dezelfde sector opereren vaak overeenkomstige KPI’s hanteren. Hieronder hebben wij 34 KPI’s weergegeven die veel gebruikt worden in bedrijven actief in de handel en logistiek.

KPI's voor handel en logistieke ondernemingen.

KPI – Kritische performance indicator

Een KPI is een indicator waarmee prestaties gemeten kunnen worden. KPI’s kunnen voor verschillende doeleinden worden ingezet en op verschillende niveau’s binnen de organisatie worden gedefinieerd. KPI’s worden onder andere gebruikt om strategische doelstellingen te concretiseren en te toetsen waar men staat qua realisatie. Maar ook dieper in de organisatie kun je KPI’s goed gebruiken. Bijvoorbeeld om tactische of operationele doelstellingen te verhelderen voor medewerkers en/of teamleiders. Je kunt je zelfs afvragen waarom je niet aan iedere medewerker een eigen dashboard geeft met daarop de voor zijn of haar belangrijkste KPI’s.

De kracht van goed KPI-management is dat KPI’s elkaar aanvullen of versterken. Dit lukt natuurlijk niet altijd. Enige vorm van verstrengeling tussen belangen van afdelingen is niet uit te sluiten en ligt ook in de aard van de functies die van nature binnen een bedrijf aanwezig zijn. Zo kan het zijn dat een bedrijfsjurist het niet altijd eens zijn met een accountmanager als deze ervoor kiest om garantietermijnen te verlengen.

Wij adviseren daarom altijd om bij het kiezen van KPI’s ook altijd 1 of 2 afdeling of medewerker overstijgende KPI’s te benoemen waarbij realisatie afhankelijk is van de mate waarin samenwerking tussen medewerkers en/of leidinggevende succesvol is.

MasterSheet is opgericht door Robert Laan, voormalig CFO bij diverse ondernemingen in het MKB. MasterSheet richt zich op ondernemers en managers die groei realiseren, willen realiseren of nog worstelen met de vraag hoe zij de weg omhoog kunnen vinden. Wij helpen ondernemers, managers en organisaties om vanuit een bestaande strategie kritische succesfactoren te definiëren, meetbare KPI’s op te stellen, normen en targets te bepalen, trends te signaleren en data te ontsluiten zodat dagelijks de stand van zaken bekend is én tijd besteed kan worden aan analyse en verbetering (in plaats van verzamelen en rapportage). Kernwoorden voor MasterSheet zijn: KPI Strategie, kritische Succesfactoren, Balanced Scorecard, prestatie indicatoren, Business Intelligence oplossingen, BI, Big data, dashboard, management rapportage, data science, Power BI, Qlikview & Qliksense en Tableau.