MasterSheet BI Consultants 

Expert in Power BI

Wij helpen je rapportages en dashboards te bouwen waarmee je direct inzicht hebt in de prestaties en resultaten van je bedrijf, afdelingen en medewerkers. 

Met onze interactieve rapportages heb je de ontwikkeling van financiële en niet-financiële KPI’s dagelijks in beeld. Altijd inzicht in de laatste stand van zaken, trends en incidenten: in een oogwenk leg je de vinger op de zere plek.

Wij kunnen jou ook adviseren over de voor jouw organisatie, proces of afdeling belangrijkste prestatie indicatoren. Wij helpen je de organisatie meer datagedreven te laten werken. 

Resultaat is dat je meer betrokkenheid creëert, focus aanbrengt om organisatiedoelen te realiseren, betere besluiten neemt en efficiënter werkt. Onze BI consultant helpt jou om een beter rendement en dienstverlening te realiseren.

“Als je het niet kunt meten, kun je het ook niet managen”

Peter F. Drucker, econoom
Team of financial people discussing a business analytics (BA) or intelligence (BI) dashboard on the computer screen showing sales and operations data statistics and key performance indicators (KPI)

Onze resultaatbeloftes aan jou:

 • Betere besluitvorming

 • Efficiënter en slimmer werken

 • Hogere klanttevredenheid

 • Verhoging eigenaarschap en betrokkenheid 

 • Meer datagedreven werken

 • Sneller handelen bij incidenten

 • Verbetering financieel resultaat

Dienstverlening

Dashboard & rapportage

 • Bepalen van belangrijkste prestatie indicatoren (KPI’s).
 • Opzetten van gebruik- & licentiestructuur
 • Ontwikkelen van templates in huisstijl klant
 • Bouwen van dashboard en rapportage in Power BI (op verzoek ook Qlik of Tableau) door onze BI consultant Power BI
 • Opzetten van koppelingen met software, datawarehouse & andere ICT leveranciers

Advies

 • Opstellen business Intelligence visie & strategie voor MKB
 • Definiëren business case voor data en business intelligence projecten
 • Uitvoeren van projectmanagement in business intelligence projecten door onze BI consultant Power BI
 • Adhoc support van Power BI key- users
 • Interim rol als business (intelligence) controller en data-analist voor MKB

Training & workshop

 • Training van key-users in het zelf kunnen maken van dashboards en rapportages in Power BI (of Qlik)
 • Training van eindgebruikers in het gebruik van dashboards en rapportages door onze BI consultant Power BI
 • Begeleiden van management bij het opstellen van prestatie indicatoren en het maken van dashboards & rapportages
 • Geven van workshops gericht op datacultuur, datakwaliteit en het schoonmaken van data

Datacultuur, -analyse & -beheer

 • Verbeteren van de data kwaliteit, vergroten data-bewustzijn en creëren van data gedreven organisatie
 • Data gebruiken voor scenarioanalyse en prognose.
 • Opzetten datamanagement & – architectuur (inclusief beveiliging van data)
 • Opzetten en inrichten van datawarehouse voor MKB- organisaties

Onze aanpak

1. PLAN VAN AANPAK: Met elkaar bepalen wij de doelen, doelgroep, projectteam, doorlooptijd, uit te voeren acties en bijbehorende kosten.  

2. UITVOERING: Wij voeren het plan van aanpak uit. Periodiek bespreken wij met jou de voortgang. Waar nodig passen wij doelen en acties aan.   

3. OPLEVERING: Oplevering vindt plaats zodra acties zijn uitgevoerd. Bij grotere projecten werkt onze BI consultant Power BI met deelopleveringen.

4. OVERDRACHT: Onze kennis dragen wij graag over aan jou en je collega’s door het geven trainingen en/of workshops.

 5. EVALUATIE: Door te evalueren kunnen wij leren en ons verbeteren en jou nog beter van dienst zijn.

Accounting team discussing financial report data with chart on computer screen in office, consulting people reviewing corporate strategy and business analytics metrics

Praktijkvoorbeelden

Branche: Installatie

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: inzet van monteurs zoveel mogelijk (declarabel) bij en voor klant. Door dagelijks inzicht kan tijdig worden bijgestuurd in projecten, bij klanten, in reistijd en bij medewerkers.

Doel rapportage: dagelijks inzicht in de productiviteit van een team monteurs (> 20 fte) in Nederland en België. Daarnaast dagelijks inzicht in kwaliteit invoer uren van monteurs.

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI)

Branche: Bouw

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: het tijdig aanleveren van een passende offerte conform bestek (in specificatie / prijs) aan klanten leidt tot hogere klanttevredenheid en verhoging scoringskans.

Doel: dagelijkse inzicht in de status van het proces van offerte tot order met als doel geen offerte / klant uit het oog te verliezen, status altijd actueel te houden zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Branche: Automotive

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: vervangen van financiële maandrapportage in Excel door Power BI leidt tot substantiële vermindering werklast en kans op fouten binnen financiële administratie en verbetering presentatie van financiële cijfers richting management.

Doel: financiele rapportage van verlies & winstrekening, balans, marge, werkkapitaal en KPI’s in Power BI inclusief vergelijkende cijfers (lopend jaar versus vorig jaar en lopend jaar versus budget).

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Branche: Zakelijke dienstverlening

Power BI: Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, KPI dashboard, KPI rapportage, performance management, business intelligence, Qlik, Power BI, Tableau

Business case: dagelijks inzicht in de uren- en omzetprognose leidt tot optimalisatie van de inzet van adviseurs. Prognose geeft tevens signaal af aan adviseurs en management om bij leegloop in actie te komen en tijdig acquisitie op te starten.

Doel rapportage: dagelijks inzicht voor management en medewerkers in de geplande en ongeplande declarabele uren van adviseurs voor de komende 26 weken.

Software dashboard / rapportage: Microsoft Power BI

Business analytics dashboard technology on computer and smartphone screen with key performance indicator (KPI) about financial operations statistics and return on investment, office worker

Waarom MasterSheet?

DOELGERICHT: De doelstellingen, budgetten, KPI’s en succesfactoren van jouw bedrijf, afdeling of medewerkers zijn voor ons uitgangspunt van vertrek

BUSINESSPARTNER: Wij voeren niet alleen uit, maar adviseren jouw organisatie ook over de beste aanpak op basis van onze best practices

UITVOERING: Onze BI consultant adviseert niet alleen, maar neemt ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering

SELF SERVICE & TRAINING: Wij streven naar een situatie waarbij wij onze kennis overdragen en jij ons niet meer nodig heeft

KENNIS: Onze brede kennis over bedrijfsvoering in het MKB deelt onze BI Consultant graag met onze klanten

KOSTEN-EFFICIËNT: Opnieuw het wiel uitvinden is zonde. Wij bouwen graag verder op het bestaande tegen een tarief dat past in het MK

Neem contact op

Contact kun je opnemen door een mail te sturen of contact op te nemen met Robert Laan via onderstaand telefoonnummer:

Tel: 06 – 83 57 14 91

Email: verkoop@mastersheet.nl

Aanvullende gegevens MasterSheet

LinkedIN: MasterSheet bedrijfspagina

KvK-nummer: 78099889

Adres: Romaterweg 7, 7391 TW Twello

Een moment geduld aub.

MasterSheet is opgericht door Robert Laan, voormalig CFO bij diverse ondernemingen in het MKB. MasterSheet richt zich op ondernemers en managers die groei realiseren, willen realiseren of nog worstelen met de vraag hoe zij de weg omhoog kunnen vinden. Wij helpen ondernemers, managers en organisaties om vanuit een bestaande strategie kritische succesfactoren te definiëren, meetbare KPI’s op te stellen, normen en targets te bepalen, trends te signaleren en data te ontsluiten zodat dagelijks de stand van zaken bekend is én tijd besteed kan worden aan analyse en verbetering (in plaats van verzamelen en rapportage). 

Kernwoorden voor MasterSheet zijn: KPI Strategie, Kritische Succesfactoren, Balanced Scorecard, Prestatie Indicatoren, Business Intelligence oplossingen, BI, BI consultant, BI Software, Big Data, Power BI TrainingKPI dashboard, KPI rapportage, Power BI voorbeeldenKPI voorbeeldenStuurinformatie, Power BI DashboardSales KPI’s, Managementrapportage, Data Science, BI Consultant Power BI, BI Consultant Qlikview & Qliksense en BI Consultant Tableau. Onze Power BI Specialist koppelt daarnaast met verschillende software pakketten waaronder Exact Online, King, Microsoft Dynamics, VISMA, Twinfield, Accountview, AFASSnelStart, Office365 (o.a. sharepoint), SQL server, Google Adwords, en Google Analytics. Enkele anders interessante links vindt u hier.

Social Media: FacebookFacebook bedrijfspagina, PinterestPinterest bedrijfspagina, InstagramInstagram bedrijfspagina